4.4.2020

ESTYEN LAB sa zúčastnil panelovej diskusie IGen v Bangalore, India

riešili sme lokálne i globálne trendy novej doby