Architektúra

PORT DOHA

Našou úlohou bolo navrhnúť dočasný prístav v Dauhá. Program pozostával zo samotnej hlavnej budovy – terminálu, k nej pripojenej obchodnej zóny, jedálenskej časti a malej modlitebne. Súčasťou architektonického návrhu bolo zvážiť vhodný demontážny stavebný systém. Navrhli sme jednoduchú modulárnu konštrukčnú metódu s oceľovým skeletom, sendvičovými panelmi a dvojitou fasádou a všetko štandardne v jednom stavebnom module. Súčasťou zadania bolo dokončenie okolia budovy a zatrávnenie voľných plôch a vytvorenie zón určených pre voľný pohyb.

názov projektu: Terminál DOHA
lokalita: Dauhá, Katar
dátum: 2017

zadanie: architektúra a dizajn
stav: architektonická štúdia

v spolupráci: MASSA Interior Design and Architecture

Radi sa porozprávame o vašom projekte