Interiér

Hotel Devín

V rámci záchrany významnej kultúrnej pamiatky sme sa podieľali na záchrane hotela Devín v Bratislave. Téma bola jasná. Udržať, obnoviť a modernizovať v malej, ale nevyhnutnej miere. Počas našej práce sme narazili na fantastické architektonické detaily tohto skvostného diela, ktoré boli súčasťou rukopisu architekta. Bolo nám potešením pracovať, veľa sme sa naučili a nadviazali sme veľmi dobré priateľstvá.

názov projektu: revitalizácia a obnova vnútorných priestorov hotelu Devín
lokalita: Bratislava, Slovensko
dátum: 2010

rozsah: kompletná revitalizácia hotelových priestorov
stav: realizovaný projekt

v spolupráci s: Ing. arch. Matúš Janota, Juráni a Toma architekti, Ing. arch. Jana Medľová, Ing. Marek Šebestyén, Ing. arch. Barbora Šafáriková

Radi sa porozprávame o vašom projekte