Marek Šebestyén

Design Director / Founder

Marek dlhodobo pracuje naprieč dizajnom a architektúrou. Vytvoril identity pre rôzne typy developmentu v regiónoch EÚ, GCC ( krajiny arabského polostrova a perzského zálivu) a Ázie.

Narodil sa a vyrastal v Československu. Vyštudoval dizajn, architektúru a technológie priemyselného dizajnu a výroby, čím získal nenahraditeľné profesionálne odborné znalosti. Pracoval v mnohých dizajnérskych disciplínach vrátane interiérového dizajnu, produktového dizajnu, grafického dizajnu a zúčastnil sa mnohých medzinárodných súťaží.

Má rozsiahle devätnásťročné skúsenosti vrátane vytvárania vizionárskych koncepčných návrhov a riadenia projektu v rôznych fázach.  Úzko spolupracuje so všetkými členmi tímu v regiónoch a riadi vývoj v rôznych fázach. Jeho rozmanité skúsenosti mu umožnili úspešne pracovať v komerčných, hotelových a reštauračných, zdravotníckych, obchodných, rezidenčných a športových zariadeniach.

CIEĽ:

Zamerať sa, navrhovať a rozvíjať špičkové projekty v krajinách EÚ, MENA, GCC a Ázie a prispievať k sociálnemu a kultúrnemu rozvoju v tejto oblasti.

VZDELANIE:

2003 | Univerzita úžitkového umenia | Priemyselný dizajn | Viedeň, Rakúsko

2001 | Slovenská technická univerzita | Fakulta architektúry | Bratislava Slovensko

1996-2002 | Technická univerzita vo Zvolene | inžinierske štúdium v odbore interiérový a nábytkový dizajn | Zvolen, Slovensko

1992- 1996 | Umelecké remeslá spracovania kovov a drahých kovov | Sandrik | Slovensko